Handelsbetingelser

Produktinformation

På smedehytten.dk oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til Smedehytten via sgi@gravoren.dk

Priser

Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Køber bliver faktureret til den pris, der er gældende på bestillingsdagen, såfremt Smedehytten accepterer ordren. Alle priser er vist inkl. moms.

Bestilling

Præsentation af varer sammen med en pris på smedehytten.dk er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud. Købers bestilling af varer fra Smedehytten udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til Smedehytten om at købe varen på de oplyste vilkår. En bindende aftale mellem køber og Smedehytten er først indgået, når Smedehytten ved en ordrebekræftelse accepterer det af køber afgivne tilbud.

Betaling

De kontooplysninger du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til PBS i krypteret form (SSL) som det kun er dig og PBS der kan læse. Der er således ingen andre der ser eller gemmer oplysningerne om dig. Ved køb med Dankort eller kreditkort trækkes beløbet fra din konto så snart varen afgår fra smedehytten.dk.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse

Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til køber.

Reklamation

Reklamation skal ske indenfor rimelig tid efter varens modtagelse og køber er således forpligtet til at undersøge varen snarest muligt efter modtagelsen.

Ansvarsfraskrivelse og garanti

Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes købers handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for Smedehyttens kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.Smedehytten afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.

Fortrydelsesret

Du har 14 dages fortrydelsesret, når du handler på smedehytten.dk. Fortrydelsesretten gælder fra den dag, du har modtaget varen.

Fortrydelsesretten bortfalder specielt skaffede varer eller hvis du får specialtilrettet varen med din egen tekst og mål. Disse varer kan kun returneres ved fejl eller mangel. Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb.

Varer der returneres på efterkrav, nægtes modtagelse. Ved returnering bedes du at sende varen retur som forsigtig pakke Post Danmark da det gør det muligt at spore varen hvis den skulle blive væk under returforsendelse. Du bør sende varen forsvarligt emballeret – sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris. Disse returregler gælder alle varer solgt som fjernsalg (til private) – det gælder ikke varer solgt til virksomheder. Smedehytten betaler de modtagne beløb, når den returnerede varer modtages i ubrugt og ubeskadiget stand.

Oplysninger

For at du kan indgå en aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger
Navn
Adresse
Telefonnummer
E-mail adresse
CVR nummer (kun for firmaer)
Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Du accepterer, ved afgivelse af ovennævnte oplysninger, at vi kan kontakte dig pr. mail eller SMS med informationer om din ordre.

Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om, præcis hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor.
Alle data behandles iht. Persondataloven.

Hvem har adgang

Direktøren for Skandinavisk Gravør Industri ApS har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Tredjemand

Oplysninger afgivet til smedehytten.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, med mindre dette sker i forbindelse med en omstrukturering eller et helt eller delvist salg af virksomheden. Eventuel videregivelse i en sådan situation vil ske i overensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning på området.
Vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Hjemmesiden smedehytten.dk drives af firmaet:

FIRMANAVN: Skandinavisk Gravør Industri ApS
CVR nr: 34713065
TELEFON: 39 69 66 22 
ADRESSE: Truelstrupvejen 1, 4130  Viby Sjælland 

Forbehold for ændringer: Smedehytten forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.